?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.0798yq.com/news0798/825651885399537.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/79634934364727.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/97560097548816.html" target="_blank">կ</a>| <a href="http://www.gzdsszipper.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/230959821104320.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjbeijia.com" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/5612193552174.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mxkjpcb.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/771264810816243.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/126579165723663.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/713272581206698.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.mengaisen.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/427667283175418.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/571187175685718.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/760844943226994.html" target="_blank">۷</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/467401602257674.html" target="_blank">˴</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/27977181849999.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/336342966906267.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/664880637748346.html" target="_blank">״</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/30618052887210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/1842686455688.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/851257245653272.html" target="_blank">лҼ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/8357096372543.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/18079599091518.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/72244312536286.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/70093765561682.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/57070853146218.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/691928295217421.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/57489552046097.html" target="_blank">˶</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/684651921783513.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/81654015618924.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/626869140725455.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/52136943646901.html" target="_blank">е</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/907316307544853.html" target="_blank">Ž</a>| <a href="http://www.0477oa.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/47235866716823.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/2333839416445.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.welinkvip.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/316913985268799.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/190262124301241.html" target="_blank">쳤</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/722623761386497.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/853193664277313.html" target="_blank">ԣ</a>| <a href="http://www.hd-dl.com" target="_blank">ന</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/245965680821338.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/18819450344341.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/386380404605122.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/849513756144846.html" target="_blank">Vͤ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/46438479275899.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/381597459807918.html" target="_blank">Զ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/278686608227260.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/76494173720827.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/848254551689722.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/792930753996936.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/539887644545380.html" target="_blank">־</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/93138342558603.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/992959545959794.html" target="_blank">ൺ</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/621864345654318.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/159363765861411.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/230407137932530.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/120468981288636.html" target="_blank">ʯ̨</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/98632275518458.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/50160198861459.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/75962136213942.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/101935383695668.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/813948459180696.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/103448853574235.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/178997403499742.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/73719160559971.html" target="_blank">İ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/44384511437272.html" target="_blank">ʯɽ</a>| <a href="http://www.xingkuitx.com" target="_blank">ƺ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/82676610160757.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/79424872835317.html" target="_blank">ݳ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/654291810276189.html" target="_blank">¸</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/266929305482461.html" target="_blank">ɣ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/93897711257989.html" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/108519339336990.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/855306507540477.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/868796895283157.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/98011947737257.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/399339582246396.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/56923476245356.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/26129781216561.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/455173953878497.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvzeyy.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/84461514901946.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/793904871220265.html" target="_blank">ȫ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/19161724294429.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/807852372588291.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/634955475481631.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/151538124577517.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/24850362185215.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/95713749719821.html" target="_blank">ϲ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/87330942669600.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/442382901670202.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/307859265571502.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/68321550410362.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/893404806731350.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/30237471507336.html" target="_blank">᯹</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/712928172454985.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/606888435573723.html" target="_blank">ӳ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/926551965629608.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/1095624877883.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/62418321612687.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/604715853793601.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/531156465984543.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/10123556632.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/233923548449626.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/310304601628454.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/114732450663.html" target="_blank">կ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/70022724151472.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/31747329953551.html" target="_blank">ݷ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/898352490667265.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/343682154181490.html" target="_blank">°</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/747330600396126.html" target="_blank">˺</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/61814781997976.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/730667700634814.html" target="_blank">γ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/327504405582351.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/9788705829324.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/947677539440590.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/15813454820941.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/60420846444528.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haokaozheng.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/825234153147387.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/19491432044701.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/38270332854476.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/131755893281497.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/640478409379421.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/924228216414651.html" target="_blank">ѳ</a>| <a href="http://www.fsrenfa.com" target="_blank">³</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/964799214706106.html" target="_blank">ɺ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/989272752206803.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/269776914539821.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/637724442751862.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/924720753102936.html" target="_blank">ͩ</a>| <a href="http://www.laifu.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/2139555759870.html" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/12116628493985.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/109352445580616.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/27521577674995.html" target="_blank">կ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/433370508445211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/574190697898244.html" target="_blank">鱦</a>| <a href="http://www.pinyouad.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/146968752575404.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/9873382845681.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/329584800674692.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/897204813531942.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/62445085863993.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/46850454261297.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/740470332101935.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/28754370301337.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/126888879810471.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/31962817537214.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/810120942528915.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/94073856679712.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/456501297579177.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/1243840517448.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pyqw.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyrenzhibao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/886550517523607.html" target="_blank">»԰</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/84892230932596.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/850196604325157.html" target="_blank">Ȩ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/68941281944194.html" target="_blank">ξ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/109724334430256.html" target="_blank">º</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/462618375171768.html" target="_blank">ƶ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/904520133331262.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/786174693147126.html" target="_blank">첼</a>| <a href="http://www.lucidus.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yongjiumjg.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/348483993300438.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cfwchina.com" target="_blank">齭</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/177624411648957.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ksjiteng.com" target="_blank">ͬ</a>| <a href="http://www.ntgminews.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/66513126954783.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/989125323629875.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/683242932662431.html" target="_blank">Ҷ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/78123597655253.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/241862898559700.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/66377484471240.html" target="_blank">̵</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/429159603912366.html" target="_blank">¦</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/345486789306756.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/374932518353398.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/770881296302623.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/178289256985964.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/89926047645565.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/464443374206353.html" target="_blank">˹</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/251188533950611.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/87553915892065.html" target="_blank">Ʊ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/79214409337853.html" target="_blank">տ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/811805829823751.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/256973961892235.html" target="_blank">ͼʲ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/37280751679505.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/85808211619757.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/235229319934175.html" target="_blank">鶴</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/733142646640673.html" target="_blank">ֹ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/18770079330425.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/212827332221563.html" target="_blank">µ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/614755749680443.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/99240273999660.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/89193618015651.html" target="_blank">崲</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/49874448495741.html" target="_blank">ά</a>| <a href="http://www.chinavast.net" target="_blank">°</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/189195780483423.html" target="_blank">ռ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/57668720742573.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/87885153296128.html" target="_blank">»</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/189444963246225.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/177564636576936.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/49069178185532.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/22073037964892.html" target="_blank">ʳ</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/750468252486210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/63320438111190.html" target="_blank">Ӱ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/322832754952676.html" target="_blank">ְ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/89699286122881.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/888105717408348.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/8535579703841.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/964835286742991.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/890410968368149.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/958346760490877.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/641923272764533.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/9762258073472.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/7649383240697.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/807813951813306.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/673889580310946.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/716497524728659.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/130727523253508.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/714813630417966.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.welern.com" target="_blank">ռ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/71475633678933.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/4727340541364.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/918438156741576.html" target="_blank">dz</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/262649367124406.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/620152158308668.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/134665527533104.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/19370298541994.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/506854887380938.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/66553533368479.html" target="_blank">;</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/441999993276216.html" target="_blank">պ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/208241931214982.html" target="_blank">غ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/322670808157373.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/79049311878137.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/597735177144597.html" target="_blank">ݳ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/55586499618861.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/161494113422773.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/495330678237492.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/526244820436469.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/28842678321432.html" target="_blank">涫</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/532883229856313.html" target="_blank">¶</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/224887197584839.html" target="_blank">®</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/142178583202961.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/68350725902776.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/280667805469277.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.cdhuideli.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/20133315567810.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/139438292771.html" target="_blank">żҸ</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/493790508646205.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/968620311212980.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/28249836051201.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/171999717750891.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/906150315729774.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/687522213219606.html" target="_blank">ֲ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/790199877595148.html" target="_blank">Ӽ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/892478643781892.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/4691919379556.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/650932413485596.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.dgxyjx.net/">˹ע</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410292.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.younganalfuck.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410293.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410294.html">经论次第</A> <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410295.html">初机开?/A><br><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410296.html">以戒为师</A> <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410297.html">汉传讲法</A> <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410298.html">藏传讲法</A> <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410299.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410300.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410301.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.younganalfuck.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410302.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410303.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410304.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410305.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410306.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410307.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410308.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410309.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.younganalfuck.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" title="慈法法师佛教问答">慈法法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/075851191684.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟的一个好处?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/075805191683.html" target="_blank">慈法法师答:若行法者睡得很沉,提醒也没用,睡的时间长了又会伤害身体,这时也不能动吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/075635191682.html" target="_blank">慈法法师答:如果行者昏沉,或者是睡着了,该怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/181911191465.html" target="_blank">慈法法师答:般舟的一些随缘开示?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/181626191464.html" target="_blank">慈法法师答:行一日一夜般舟时可不可以断食?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/181411191463.html" target="_blank">慈法法师答:我们既说精勤求证三昧,又说实无所证,这之间是什么关系?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/181142191462.html" target="_blank">慈法法师答:《般舟经》也是对凡夫说的,即使未净欲菩萨行此法也能于无上菩提一生得不退转,但同时经中又说了很多“勿念”这、“勿念”那,这是一个净欲过程,应该怎样看待这之间的关系?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/180934191461.html" target="_blank">慈法法师答:见佛来了,该干什么?佛跟真人一样的?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/180636191460.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,我们应怎样祈祷见佛?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/180237191459.html" target="_blank">慈法法师答:《般舟经》中提到阴境,到底什么是阴境?如果不破阴境是否就不能证三昧?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/094903191301.html" target="_blank">慈法法师答:平时遇到急难的时候,一念佛就解决问题了,临终时也能这样吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/093641191298.html" target="_blank">慈法法师答:不进般舟堂还没有那么多想法,一进去就特别多?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/093311191294.html" target="_blank">慈法法师答:断诸想,就会想断诸想后是什么样子?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/093131191292.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,念佛应如何作意?是应念佛光明、想佛愿,还是什么都不想呢?如果作意的话,是边念佛边作意?还是念一句作一下意?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/092926191290.html" target="_blank">慈法法师答:那最糟糕的时候念佛都不能念了怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/092612191289.html" target="_blank">慈法法师答:在色身最弱的时候,我们修法虽然说不贪图但还色身还是要靠它修法的?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/092412191288.html" target="_blank">慈法法师答:应该怎么把色身调整过来呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/092246191287.html" target="_blank">慈法法师答:说一切都无自性,但是脚疼的时候,忆念落到脚上就疼,如果落在念阿弥陀佛圣号上就不疼了,这是什么道理?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/091821191285.html" target="_blank">慈法法师答:感知好一点就感觉得到了什么东西?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/091619191284.html" target="_blank">慈法法师答:什么是强缘?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/091008191282.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,脚疼得厉害,但一想到“立一念”,一念佛脚就不疼了,这是不是在靠倒佛或缘佛时把因果转了呢?以及应如何看待修行与色身的关系?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/090522191281.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,昏沉得很厉害,抑制不住,怎么也过不去这一关,心里很苦,对此应该用什么样的知见?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/090350191280.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,会感觉很苦,有人说:“修行就是要吃苦的”,对这种回答应怎么认识?对于般舟行法中的苦应该怎么认识?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/090037191278.html" target="_blank">慈法法师答:印经书与印佛教光碟的师兄们常遇到此类困惑。恳请您开示?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/085729191277.html" target="_blank">慈法法师答:恳请您对不懂佛法的人,简单通俗的讲一下,佛法除了让人快乐,还能有什么实际帮助?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/085513191276.html" target="_blank">慈法法师答:七月半鬼节烧纸钱给亡者,亡者能收到吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/084907191274.html" target="_blank">慈法法师答:在家居士是否一定要皈依?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/084537191273.html" target="_blank">慈法法师答:您如何看待这一状况,弟子要如何处理才如法?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/084315191271.html" target="_blank">慈法法师答:现在网上有法师通过摄像?视频)皈依与受灌顶,是否如法?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/11/084108191270.html" target="_blank">慈法法师答:初学佛的师兄经常会听到“神通”,而有些居士自称具备了宿命通等能力,这是可能的吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/10/103358189529.html" target="_blank">慈法法师答:什么是“行般舟”?有什么殊胜之处?能获得什么利益?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/10/103139189528.html" target="_blank">慈法法师答:很想出家,但是父母不同意,导致家庭关系破裂,非常痛苦,应该如何面对才好?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/10/102859189527.html" target="_blank">慈法法师答:每天都很忙碌,而没有时间参拜佛菩萨,也没有时间进寺院亲近三宝,面对这样的情况,应该如何做呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/10/101306189525.html" target="_blank">慈法法师答:为什么密宗的一些上师吃肉?您如何看待这个问?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/10/101005189524.html" target="_blank">慈法法师答:净宗弟子如何在家做早晚课?哪些内容是不可少的?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2012/10/104329186990.html" target="_blank">慈法法师答:学佛人如何面?012灾难的说?/a></li> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?6条信? <a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">尾页</a> 页次?/1? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/cffswd/Index.html' selected>1</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/wumin/2012/10/092417189509.html" target=_blank><IMG border=0 alt=慈法法师 src="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/UploadFiles/wumin/2012/10/201210290924170074.jpg" width=150 height=175><BR>慈法法师简?/A></DIV> <P><STRONG>慈法法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E6%85%88%E6%B3%95%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛学文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410310.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛学视频</SPAN></A></P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://younganalfuck.com/">ׯ</a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/">ȴԢһ</a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/">С</a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/">ɽͤ</a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/">Ͽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://ksjlxp.younganalfuck.com/"></a></td> <td><a href="http://002rgn.younganalfuck.com/">¶ľ</a></td> <td><a href="http://qcrejy.younganalfuck.com/">Ϫ</a></td> <td><a href="http://o0asam.younganalfuck.com/"></a></td> <td><a href="http://0lolxf.younganalfuck.com/">ͼ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.ykzhong.com/">Ŵ󸻺</a></td> <td><a href="http://www.fitcl.com/">ֳַ</a></td> <td><a href="http://www.xcgy888.com/">ټϷ</a></td> <td><a href="http://www.4pgame.net/">ʹ</a></td> <td><a href="http://www.banyanchina.com/">Ͼֹ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.54sq.com/">˹ע</a></td> <td><a href="http://www.hongyewood.com/">˹˹ٷվ</a></td> <td><a href="http://www.hsdled.com/">ϰŶij</a></td> <td><a href="http://www.zbydkj.net/">˹ע</a></td> <td><a href="http://www.weijiekj.com/">Ƽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.sydhcy.com/">ע</a></td> <td><a href="http://www.hongdadimo.com/">ضijվ</a></td> <td><a href="http://www.aicuixiao.com/">վ</a></td> <td><a href="http://www.jslongwang.com/">ֽ</a></td> <td><a href="http://www.bjsltx.com/">˹վ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.subaoedu.com/">MGϷ</a></td> <td><a href="http://www.qszyyy.com/">¶ij</a></td> <td><a href="http://www.kermanda.com/">йټ</a></td> <td><a href="http://www.jjxf.cc/">Űϻ</a></td> <td><a href="http://www.jinyeyang.com/">˹עַ</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2013/04/211450223047.html" target="_blank">智渡法师答:和家人的学佛法门有冲突怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2013/12/151552319054.html" target="_blank">海云继梦法师答:发现吸气缓慢,吐气较快;很注意鼻息时,有时会头晕</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2011/07/052248173416.html" target="_blank">玛欣德尊者答:对于长期病于床上,卧床不起、非常痛苦的人,那我们应</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2014/02/134434322537.html" target="_blank">宗萨钦哲仁波切答:上班一族如何禅修?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2009/07/16435885175.html" target="_blank">问:人缘不好怎样改正?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/fjask/2007/07/16444311085.html" target="_blank">印光法师答:可以教小儿念佛吗?/a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410311.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://younganalfuck.com/a/20181219/410312.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.younganalfuck.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://younganalfuck.com/">Ԫ</a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/"></a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/">Ӻӳ</a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/"></a></td> <td><a href="http://younganalfuck.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://occzt0.younganalfuck.com/">״</a></td> <td><a href="http://wqqr5b.younganalfuck.com/"></a></td> <td><a href="http://qodys0.younganalfuck.com/">ʯ</a></td> <td><a href="http://cath5q.younganalfuck.com/">ɽڲ賡</a></td> <td><a href="http://00bicz.younganalfuck.com/">ػʵü</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.qingzhilan.cc/">Ͼվ</a></td> <td><a href="http://www.zhijuead.com/">ضijƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.anzhuowu.com/">˹עַ</a></td> <td><a href="http://www.weiyong3013.com/">Ͼַ</a></td> <td><a href="http://www.sz-designmarket.com/">Ŵ󸻺ע</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.shcrwj.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.jzpdzc.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.xinlongyaoye.com/">Ŵ888IJע</a></td> <td><a href="http://www.0755camera.com/">¶ijַ</a></td> <td><a href="http://www.bjsolomusic.cn/">˹ά˹վ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.3-ding.com/">СϷ</a></td> <td><a href="http://www.uplooking.org/">϶ij</a></td> <td><a href="http://www.ematehome.com/">˹ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.yuetschool.com/"></a></td> <td><a href="http://www.ailingpao.com/">ij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.bh-yellowpage.com/">ƾϷ</a></td> <td><a href="http://www.yuantiandi.com/">Űϻע</a></td> <td><a href="http://www.limpidefashion.com/">ŶʮһϷ</a></td> <td><a href="http://www.ciicjiangsu.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.yjqnet.net/">Ŵ888IJϷ</a></td> </tr> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>